Yeh bacchhon ke khelne ki cheez nahi, haath kat jaaye toh khoon nikal aata hai.

Advertisements